Skyborn Poland

MARKETS

Skyborn Renewables Polska Sp. z. o. o. (Skyborn Polska) jest spółką zależną Skyborn Renewables (Skyborn). Skyborn zaangażowany jest w cały łańcuch wartości morskiej energii wiatrowej od wczesnego rozwoju poprzez inżynierię i projektowanie, kontraktację, zapewnienie finansowania, umowy sprzedaży energii, zarządzanie budową, po działalność operacyjną oraz zarządzanie aktywami.

Skyborn Polska działa aktywnie na polskim rynku od 2017 roku a biuro w Warszawie powstało w 2021 roku i aktywnie analizuje możliwości rozwoju biznesowego poprzez tworzenie partnerstw z krajowymi przedsiębiorstwami zaangażowanymi w transformację sektora energetycznego.

Według najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, potencjał polskiej częściMorza Bałtyckiego stanowi ponad 33 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z przedstawionymi kierunkami rozwoju sektora elektroenergetycznego dla aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku odnawialne źródła energii będą stanowić ponad 50% produkcji energii elektrycznej. Ponadto oczekuje się, że moc zainstalowana morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim osiągnie w tym samym czasie 18 GW. Popyt na rozwój sektora offshore w Polsce jest wzmacniany przez odpowiednie ramy prawne i sprzyjającą politykę państwa oraz wyjątkowe warunki lokalizacyjne oferowane przez Bałtyk. Przemysł morski ma ogromny potencjał w zakresie dostarczania znacznych korzyści krajowemu systemowi energetycznemu oraz napędzania rozwoju gospodarczego i społecznego dla lokalnych społeczności . Obejmuje to tworzenie nowych możliwości zatrudnienia, postęp technologiczny i zaangażowanie lokalnego łańcucha dostaw.

Skyborn wnosi 20-letnie doświadczenie i wiedzę o realizacji projektów morskich farm wiatrowych na całym świecie, w tym również na Morzu Bałtyckim. Obecnie rozwijamy kolejny niemiecki projekt na Bałtyku o mocy 927 MW. Aby zapewnić Polsce kluczowe kompetencje i wsparcie, Skyborn jest otwarty na dzielenie się wiedzą zdobytą podczas realizacji istniejących już instalacji na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego, jak i również doświadczeniami płynącymi z obecnie przygotowywanych projektów w Niemczech, Szwecji i Finlandii. Od 2022 roku Skyborn należy do Global Infastructure Partners (GIP), wiodącego funduszu inwestycyjnego zarządzającego projektami infrastrukturalnymi. Połączenie doświadczenia Skyborn w branży morskiej energii wiatrowej z silną pozycją finansową GIP i osiągnięciami funduszu w inwestycjach w energię odnawialną sprawia, że Skyborn jest idealnym partnerem do pomyślnego rozwoju, finansowania, budowy i obsługi morskich projektów wiatrowych, które pozwolą Polsce zrealizować cele związane z dekarbonizacją energetyki.

Partnerstwa i projekty

Biorąc pod uwagę wyniki ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury postępowań konkursowych na lokalizacje morskich farm wiatrowych, Skyborn jest gotowy nawiązać współpracę z polskimi spółkami energetycznymi przy wybranych projektach. Oprócz możliwości technicznych i finansowych nasze zaangażowanie w projekty obejmuje także zarządzanie i zaangażowanie interesariuszy poprzez wspieranie silnych relacji z władzami, decydentami, otoczeniem biznesowym i mieszkańcami. Połączenie doświadczenia Skyborn w branży morskiej energii wiatrowej z silną pozycją finansową GIP i osiągnięciami funduszu w inwestycjach w energię odnawialną sprawia, że Skyborn jest idealnym partnerem do pomyślnego rozwoju, finansowania, budowy i obsługi morskich projektów wiatrowych, które pozwolą Polsce zrealizować cele związane z dekarbonizacją energetyki.